Trung tâm dạy nghề lái xe Chiến Thắng thông báo lịch thi tốt nghiệp và sát hạch GPLX tháng 08/2017.

Trung tâm dạy nghề lái xe Chiến Thắng thông báo Lịch Ôn tập, Thi Tốt nghiệp và Sát hạch tháng 05/2017.

Trung tâm dạy nghề lái xe Chiến Thắng thông báo Lịch Ôn tập, Thi Tốt nghiệp và Sát hạch tháng 04/2017.