In bài này
Chuyên mục: Lịch Học
Lượt xem: 1118

Trung tâm dạy nghề lái xe Chiến Thắng thông báo Lịch Ôn tập, Thi Tốt nghiệp và Sát hạch tháng 04/2017.

 

LỊCH ÔN TẬP, THI TỐT NGHIỆP & SÁT HẠCH

Tháng 04/2017

STT

Ngày

Nội dung

Đơn vị

Ghi chú

1

04/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

2

05/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

3

06/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

4

07/04/2017 (Thứ Sáu)

Thi Tốt nghiệp

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

5

08/04/2017

Thực hành trên sân

TC Nghề Cần Thơ

B2-K07/2016

6

09/04/2017

Thực hành trên sân

TC Nghề Cần Thơ

B2-K07/2016

7

10/04/2017 (Thứ Hai)

Sát hạch GPLX

TC Nghề Cần Thơ

B2-K07/2016

8

11/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

9

12/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

10

13/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

11

14/04/2017 (Thứ Sáu)

Sát hạch GPLX

TT Chiến Thắng

B2-K50/2016

12

15/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K51/2017  C-K22/2016

13

16/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K51/2017  C-K22/2016

14

17/04/2017 (Thứ Hai)

Thi Tốt nghiệp

TT Chiến Thắng

B2-K51/2017
C-K22/2016

15

18/04/2017

Thực hành trên sân

Màu Hoa Đỏ

B2-K61/2016

16

19/04/2017

Thực hành trên sân

Màu Hoa Đỏ

B2-K61/2016

17

20/04/2017

Thực hành trên sân

Màu Hoa Đỏ

B2-K61/2016

18

21/04/2017 (Thứ Sáu)

Sát hạch GPLX

Màu Hoa Đỏ

B2-K61/2016

......

19

25/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K51/2017  C-K22/2016

20

26/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K51/2017  C-K22/2016

21

27/04/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K51/2017  C-K22/2016

22

28/04/2017 (Thứ Sáu)

Sát hạch GPLX

TT Chiến Thắng

B2-K51/2017
C-K22/2016

Download lịch ôn tập tháng 04/2017 tại đây.