In bài này
Chuyên mục: Lịch Học
Lượt xem: 1589

Trung tâm dạy nghề lái xe Chiến Thắng thông báo Lịch Ôn tập, Thi Tốt nghiệp và Sát hạch tháng 05/2017.

 

LỊCH ÔN TẬP, THI TỐT NGHIỆP & SÁT HẠCH

Tháng 08/2017

STT

Ngày

Nội dung

Đơn vị

Ghi chú

1

02/05/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K52/2017

2

03/05/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K52/2017

3

04/05/2017 (Thứ Năm)

Thi Tốt nghiệp

TT Chiến Thắng

B2-K52/2017

...

4

07/05/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K52/2017

5

08/05/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K52/2017

6

09/05/2017

Thực hành trên sân

TT Chiến Thắng

B2-K52/2017

7

10/05/2017 (Thứ Tư)

Sát hạch GPLX

TT Chiến Thắng

B2-K52/2017

...

8

13/05/2017

Thực hành trên sân

Màu Hoa Đỏ

B2-K62/2017

9

14/05/2017

Thực hành trên sân

Màu Hoa Đỏ

B2-K62/2017

10

15/05/2017

Thực hành trên sân

Màu Hoa Đỏ

B2-K62/2017

11

16/05/2017 (Thứ Ba)

Sát hạch GPLX

Màu Hoa Đỏ

B2-K62/2017

......

12

23/05/2017

Thực hành trên sân
(Sân Tây Đô)

TT Chiến Thắng

D-K07/2017

13

24/05/2017

Thực hành trên sân
(Sân Tây Đô)

TT Chiến Thắng

D-K07/2017

14

25/05/2017 (Thứ Năm)

Sát hạch GPLX(Sân Tây Đô)

TT Chiến Thắng

D-K07/2017

Download lịch ôn tập tháng 05/2017 tại đây