CÁC KHÓA HỌC LÁI XE

STT KHÓA HỌC HỌC PHÍ NGÀY KHAI GIẢNG LIÊN HỆ
1 HẠNG B1 (Ô tô 4 bánh số tự động) 7.000.000 07/01/2021 0939.188.019
2 HẠNG B2 (Ô tô 4 bánh số sàn) 7.000.000 12/01/2021 0939.188.019
3 HẠNG C (Ô tô tải nặng) 9.000.000 28/01/2021 0939.188.019
4 NÂNG HẠNG B2 LÊN D 5.000.000 30/01/2021 0939.188.019
5 NÂNG HẠNG C LÊN E 5.000.000 30/01/2021 0939.188.019